2,3-р блок G айл
1Үүдний хэсэг, хонгил13.44
2Зочны өрөө, гал тогоо41.88
3Унтлагын өрөө11.15
4Унтлагын өрөө8.38
5Ариун цэврийн өрөө4.98
6Мастер унтлагын өрөө30.77
7Ариун цэврийн өрөө8.27
8Нийт талбай118.87
Виртуал 360