2,3-р блок E айл
1Үүдний хэсэг4.65
2Зочны өрөө, гал тогоо53.35
3Унтлагын өрөө14.31
4Хонгил5.86
5Ариун цэврийн өрөө7.00
6Ариун цэврийн өрөө10.22
7Мастер унтлагын өрөө15.73
8Унтлагын өрөө12.62
9Хувцасны өрөө8.58
10Хувцасны өрөө8.21
11Тагт 2ш х 1.18м22.36
12Нийт талбай142.89
Виртуал 360