1-р блок B айл
1Үүдний хэсэг5.85
2Зочны өрөө48.50
3Гал тогоо14.64
4Хооллох хэсэг41.44
5Хонгил6.97
6Угаалгын өрөө3.10
7Мастер унтлагын өрөө21.95
9Ариун цэврийн өрөө11.00
10Ариун цэврийн өрөө8.23
11Хувцасны өрөө8.54
12Унтлагын өрөө15.91
13Хувцасны өрөө8.18
14Унтлагын өрөө11.20
15Тагт 2ш х 2.18м24.36
16Нийт талбай209.87
Виртуал 360