1-р блок А айл
1Үүдний хэсэг8.80
2Зочны өрөө48.50
3Гал тогоо, хооллох хэсэг41.30
4Ажлын өрөө12.34
5Ариун цэврийн өрөө8.37
6Ариун цэврийн өрөө8.92
8Хонгил6.00
9Мастер унтлагын өрөө24.24
10Унтлагын өрөө12.24
11Унтлагын өрөө17.96
12Хувцасны өрөө9.19
13Тагт 2ш х 2.18м24.36
14Нийт талбай202.22
Виртуал 360