2,3-р блок F айл
1Үүдний хэсэг4.05
2Зочны өрөө40.03
3Гал тогоо, хооллох хэсэг10.47
4Унтлагын өрөө12.20
5Унтлагын өрөө13.61
7Хонгил7.64
8Ариун цэврийн өрөө5.80
9Мастер унтлагын өрөө25.71
10Ариун цэврийн өрөө11.61
11Тагт 2ш х 1.18м22.36
12Нийт талбай133.48
Виртуал 360